Activități

Activitățile din perioada derulării proiectului se vor desfășura în paralel în cele două județe transfrontaliere, Satu Mare și Szabolcs Szatmár Bereg, beneficiarii fiind din ambele părți ale graniței.

Mai jos găsiți o listă a activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului:

 • Realizarea unui studiu privind situația existentă pe piața muncii: cererea și oferta, nevoi și comportamente care influențează angajarea tinerilor din județele vizate.
 • Dezvoltarea unei strategii a celor două județe transfrontaliere, privind ocuparea forței de muncă, cu accent asupra tinerilor și grupurilor vulnerabile.
 • Organizarea a 16 workshop-uri pentru dezvoltarea carierei profesionale a tinerilor. În cadrul fiecărui workshop se vor lucra tematici, abilități, cunoștințe și concepte diferite, dar toate se vor finaliza cu dobândirea unor competențe, cunoștințe, abilități, atitudini de bază, necesare pentru incluziunea socială și economicăa beneficiarilor.
 • Întâlniri individuale de consiliere, orientare profesională și dezvoltare a carierei, cu cel puțin 80 tineri, aflați în căutarea de locuri de muncă.
 • Facilitarea participării la cursurile de pregătire în conducerea autovehiculelor a 30 de tineri și obținerea unui permis de conducere - categoria B și CE, de către cel puțin 20 participanți.
 • Organizarea unor cursuri de antreprenoriat pentru 30 de tineri, prin care vor dobândi cunoștințe și abilități de bază privind antreprenoriatul, identificarea oportunităților de afaceri, dezvoltarea planurilor de afaceri și clarificarea bazei legale privind funcționarea afacerilor.
 • Coaching și mentorat personalizat pentru dezvoltarea unor afaceri mici pentru 10 beneficiari
 • Organizarea unor schimburi de experiență, cu participarea a 30 de tineri, la antreprenorii din cele două județe transfrontaliere.
 • Organizarea unor ședințe de informare și consiliere pentru 80 de tineri din grupurile dezavantajate, și nu numai. Aceste ședințe vor oferi sprijin concret în accesarea locurilor de muncă și integrarea pe piața muncii.
 • Organizarea unor internship-uri la firmele locale, pentru 40 de tineri din cele două regiuni transfrontaliere.
 • Organizarea a 2 târguri de locuri de muncă, câte unul în fiecare județ implicat în proiect. La aceste târguri vor participa aproximativ 100 beneficiari. De asemenea, vor fi implicate firme, organizații, instituții cu domenii de activitate relevante și autoritățile locale.
 • Crearea și întreținerea unei e-platforme în limba română și maghiară, privind medierea locurilor de muncă existente în regiunile vizate.
 • Elaborarea și distribuirea unor buletine informative privind locurile de muncă existente în cele două județe. Vor apare 6 ediții, în total 1200 exemplare, câte 600 buc. în ambele limbi, 100 buc/ediție/limbă.