Comunicate

02 noiembrie, 2020 

Rezultatele studiului privind situația tinerilor pe piața muncii în județul Satu Mare, în contextul pandemiei COVID 19. Aici!


02 iunie, 2020 

O șansă pentru tineri ambițioși - Pregătire șoferi de TIR prin proiectul HEY! (HU)

Asociația AGES, prin proiectul HEY, creează șanse noi de afirmare pe piața muncii pentru tinerii din medii defavorizate, oferind sprijin financiar și administrativ pentru obținerea permisului de conducere categoria C sau CE. 

16 tineri au optat pentru acest program, crescându-și astfel șansele de a găsi un loc de muncă, sau a dobândi un nou atuu profesional.  

După obținerea noului permis, tinerii vor beneficia în continuare de sprijinul Asociației AGES, în obținerea unui loc de muncă, sprijin asigurat prin activitățile proiectului HEY, de care se bucură un număr mare de tineri din medii defavorizate, care vor să se afirme cu succes pe piața muncii.  

Tuturor le dorim mult succes !

Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia, persoana de contact este d-ul Csengeri Zsolt – manager proiect. Tel: +40-722-915529, e-mail: zsolt.csengeri@ages.ro sau accesați pagina web a proiectului: https://hey.ages.ro 


03 martie, 2020

Oportunitate de finanțare a tinerilor pentru obținerea permisului de conducere categoria C sau CE (comunicat limba maghiară)

Asociația AGES asigură sprijin tehnic și financiar tinerilor care doresc să obțină permisul de conducere, categoria C sau CE. Sprijinul se acordă prin proiectul „Sprijinirea angajării tinerilor în județele Satu Mare (RO) și Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU)”, finanțat prin programul Interreg V-A România - Ungaria de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria. 

Pot solicita sprijin tineri născuți în perioada 1 ianuarie 1985 și 1 martie 1999 inclusiv, care provin din medii dezavantajate – din mediul rural sau mic urban, cu mai multe persoane în întreținere, venituri mici, fără cazier judiciar, posesori ai permisului de conducere categoria B (deținerea permisului categoria B este necesar pentru obținerea permiselor categoria C sau CE) 

Permisul C sau CE este un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu, în cazul celor care se află deja în activitate, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

Sprijinul constă în organizarea și finanțarea integrală a procedurii de obținere a permisului de conducere categoria C sau CE.

Documentația de participare va include

  • copie după cartea de identitate

  • copie după permisul de conducere categoria B

  • adeverință medicală de la medicul de familie, privind starea de sănătate fizică și mentală

  • formularul de solicitare a sprijinului completat și semnat (link, sau se poate solicita la punctul de lucru al Asociației AGES, str. Corvinilor nr. 8, Satu Mare)

Dosarele cu documentele enumerate vor fi trimise prin e-mail la adresa istvan.lepedus@ages.ro, sau se pot depune la punctul de lucru al Asociației AGES, str. Corvinilor nr. 8, Satu Mare, până cel târziu 10 martie, ora 16.00. Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită.

Dosarele vor fi evaluate în perioada 11 – 25 martie 2020, pe baza documentației depuse și a unui interviu față în față cu candidații. În această perioadă  vor fi solicitate documente care să ateste venitul și membrii familiei aflați în întreținere. Solicitanții sunt obligați să completeze dosarul cu documentele în max. 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.  

Evaluarea dosarelor se va realiza în funcţie de motivația personală și situația socială a candidatului. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții vor fi contactați telefonic în vederea stabilirii unei date de interviu.

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul https://hey.ages.ro până la data de 20 aprilie 2020. Asociația AGES va încheia contracte de colaborare cu solicitanții selectați. 

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine la numărul 0740115464 (în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00) sau la adresa de e-mail istvan.lepedus@ages.ro.


26 februarie, 2020

RAPORT CERCETARE: Situația tinerilor dezavantajați din județul Satu Mare, din perspectiva accesului și integrării lor pe piața muncii.

Studii recente despre provocările pieței muncii și situația tinerilor expuși riscului de excluziune socială aduc în discuție problema accesului la ocupare și la o viață decentă. Cercetarea de față se înscrie în seria acestor preocupări, însă ceea ce aduce nou este focusul asupra tinerilor vulnerabili provenind din judeţele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, urmărind a înțelege specificitățile locale, pentru a putea identifica măsurile ce pot fi luate cu participarea comunității pentru îmbunătățirea integrării profesionale a acestor tineri.


20 martie, 2019

LANSARE PROIECT TRANSFRONTALIER: ”HEY!”

Asociația AGES implementează în parteneriat cu Asociația „Ötlet a Vidékért Egyesület” (Ungaria), în perioada 01.03.2019 – 31.08.2021, proiectul cu titlul ”HEY! Helping the Employment of Youth in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod EMS: ROHU-385.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020.

Descarcă aici Comunicatul de presă.